Handicraft Improvement Sub Committee

हस्तकला प्रवद्र्धन उप–समिति

क्र.सं नाँ थाय्बाय् पद फोन ल्याः मोबाईल
रमेश सिं महर्जन त्यागः संयोजक ५५४२८३३ ९८४१२१०६५१
राजकुमार महर्जन लाेँलः सह–संयोजक ५५३९६७४ ९८४११८२५२२
रत्न महर्जन लोंल दुजः ५५५३७५४ ९८४१७८८७४१
अनिल महर्जन चाःबहाः दुजः ५५४५३३६ ९८४१४२९४२२
मनरत्न महर्जन धपगाः दुजः ९८४१४९७६५९
कृष्ण महर्जन तलाछें दुजः ५२६०३६५ ९८४१२४७३८७
नारायण अवाले भेलाछें दुजः ५५४४१३९ ९८४१२६८२९९
बिना महर्जन धालाछें दुजः ५५५५७४४ ९८४१०१५४५२
सपना महर्जन इवाननी दुजः ५५५३११८ ९८४९४९५०१९
१० मंगल महर्जन सुबहाः मनोनित दुजः ५५४०७०१ ९८४१५१८२४७
११ बिसराम महर्जन हकत्वाः मनोनित दुजः ५५५१११० ९८५१००८५५९

Back

Comments are closed.