Tourism Development and Foreign Relation Sub Committee

पर्यटन प्रवद्र्धन व विशेष सम्बन्ध उप–समिति

क्र.सं नाँ थाय्बाय् पद फोन ल्याः मोबाईल
प्रेम महर्जन गुईतः संयोजक ५५३५२११ ९८४१४१८७५१
नारायणलाल अवाले भिन्द्योलाछी सह–संयोजक ५५३५०२३ ९८५१०७६०२३
रामकृष्ण महर्जन लोंल दुजः ५५४०६१० ९८५१००३३६३
रामकृष्ण महर्जन क्वय्लाछी च्यासः दुजः ९८४१२६४००१
उकुलाल महर्जन दुपाः दुजः ५५२८८६७ ९८४१५१५७८२
राजेन्द्र महर्जन हकत्वाः दुजः ५५४००६० ९८४१२०४०९१
सन्तोष डंगोल मिखाबहाः दुजः ५५२०७७१ ९८५११११३०७
बिना महर्जन भेलाछें दुजः ९८०३०६२५१ ९८०३४०२५३२
लक्ष्मी महर्जन सःको दुजः ५५५०९८३ ९८४९७४०७६०
१० प्रकाशकाजी डंगोल सलिछें मनोनित दुजः
११ बिष्णुहरि महर्जन पिलाछें मनोनित दुजः ५५२४२३०

Back

Comments are closed.