Building Construction and Conservation Sub Committee

भवन निर्माण तथा संरक्षण उप–समिति

क्र.सं नाँ थाय्बाय् पद फोन ल्याः मोबाईल
तीर्थलाल महर्जन गःछें संयोजक ९८५१०२६९८७
चन्द्र महर्जन सुबहाः सह–संयोजक ५५२३१८८ ९८५१०३१९१६
राजु महर्जन खपिन्छें दुजः ५५२०४९८ ९८५१०६२७६१
बाबुराजा महर्जन हौगः दुजः ५५५४०२० ९८५१०९५९८४
गोपाल महर्जन बागर दुजः ९८४९२२१४१७
लक्ष्मण महर्जन छाबहाः दुजः ५५३१७४४ ९८४१७३८६४४
मनमाया महर्जन अग्निशाल दुजः ५५४६३५० ९८०३०४४०२४
रत्नमाया महर्जन पूच्वः दुजः ५००१२८१ ९८४१५२०१३७
धर्म महर्जन कुटीसौगः दुजः ५२०३२४४ ९८४१२९६१५४
१० किरण महर्जन पूर्णचण्डी मनोनित दुजः
११ रत्न अवाले भिन्द्योलाछी मनोनित दुजः ५५२७०८१ ९८५१०८५६६४

Back

Comments are closed.